بهترین داستان های کوتاه و حکایات و جدیدترین اشعار فارسی

داستان کوتاه دزد خوب
تعداد بازديد : 285

ئئ

 گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود................

هدايت به بالاي صفحه