جامع ترین تعبر خواب \" مردن و مرگ \" از دیدگاه بهترین معبران

تعبیر خواب مردن
تعداد بازديد : 416

تعبیر خواب مردن و مرگ

تعبیر خواب مردنخالد بن علی بن محد العنبری گوید :

مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّتها تعبیر میشود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است. مرگ در خواب، بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است بر جهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد. مرگ ممکن است، بر یقین نیز، دلالت داشته باشد و دیدن مرگهای زیاد در خواب به فتنه و آشوب تعبیر میشود.همچنین مرگ، به خویشاوندان شوهر تعبیر میشود و ممکن است بر استراحت نیز، دلالت داشته باشد. مرگ، نشانه ترس و لرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب مردهای را ببیند که به او بگوید نمرده است، آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مردهای را ببیند که میخندد، حال آن مرده نزد خداوند همانگونه است. مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصهای دارد، نشانه خوبی است. اگر کسی در خواب ببیند که مردهای را زنده میکند، یک نفر یهودی، مسیحی، جاهل یا بدعتگذار به دست او ایمان میآورد و اگر ببیند که مردهها را زنده میکند، گروه گمراهی را هدایت میکند و اگر کسی ببیند که مردهای در دریایی غرق شد، نشاندهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است. ممکن است مرگ عالم در خواب،نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب، نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگ همسر در خواب، نشانه از دست دادن چیزی دنیوی میباشد.

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید یكی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

۲ـ اگر در خواب خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی دربارة دوست یا نزدیكان خبر بدی می شنوید .

۳ـ خوابهایی كه در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص برای افرادی كه در تعبیر خواب ناشی باشند .
تعابیر مرتبط:

    موذن
    موسی پیامبر
    هلال
    تابه


تعبیر خواب مردن به روایت محمد بن سیرین

هر كه خواهد بداند كه حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط كند كه حال او نزدیک مردگان چگونه است.

اگر بیند كه مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل كه حال او نزد حق تعالی نیكو بود.

اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.


تعبیر خواب مردن به روایت حضرت دانیال

اگر به خواب بیند كه بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی كه وی را بشستند و با كفن در گور كردند این همه، دلیل بر فساد دین بود.

اگر بیند كه او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم كه بر جنازه او بودند حكم كند.

اگر بیند كه مرده بود و زنده شد، دلیل كه از گناه توبه كند و عمرش دراز بود.

اگر بیند كه درمیان گورستان بود، دلیل كه با جاهلان سفر كند.


تعبیر خواب مردن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند كه بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد.

اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است.

اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیكو بود.

اگر مرده را بیند كه دیگر باره بمرد، دلیل كه فرزندش بمیرد.

اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل كه توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود.

اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل كه كارش نیكو شو د و نیز می گویند كارش شوریده شود.

اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل كه او را پسر آید.

اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیكو بود.

اگر دفنش كردند بد است.جابرمغربی گوید:

دیدن مرگ مفاجات درخواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب كافر بود و هر چند جان كندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل كه عذاب او سختر بود.

اگر بیند كه بمرد و او بشستند، دلیل كه در دین خود ثابت بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

تعبیر خواب انلاین

بخش نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

هدايت به بالاي صفحه