:::: توضیحات :
در کتاب عیب یابی و تعمیر آبگرمکن دیواری شما می توانید ایرادات آبگرمکن را پیدا کرده و آن را به راحتی تعمیر کنید .

 

فهرست کتاب

 

۱- توانایی باز و بسته کردن قطعات آبگرمکن دیواری شمعک دار

۲- توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آبگرمکن دیواری بدون شمعک

۳- توانایی عیب یابی و تعمیر آبگرمکن دیواری

۴- توانایی رسوب زدایی آبگرمکن دیواری

دانلود کنید