آموزش حل کلمات استفاده شده در جدول

کاملترین راهنمای حل جدول
تعداد بازديد : 1118

 

راهنمای حل جدول به ترتیب حروف الفبا:

کلمات حرف (الف ) 

کلمات حرف ( ب )

کلمات حرف ( پ - ت )

کلمات حرف (ج -چ ح - خ )

کلمات حرف ( د - ذ - ر - ز )

کلمات حرف ( س - ش )

کلمات حرف ( ص - ض ط - ظ - ع - غ )

کلمات حرف ( ف - ق - ک - گ )

کلمات حرف ( ل - م )

کلمات حرف ( نون )

کلمات حرف ( و - ه - ی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرين حاکم ال بويه = ملک رحيم
الوي کوهي = نلک
انگل خوک = تريشين
اميدوار = مرتجي
از خواهران برونته = شارلوت . اميلي . ان
اسب بار کش = يابو
از عمه هاي پيامبر اسلام = ام زبير
اسب ماده = ماديان
اسب چاپار = يام
اش حليم = هريسه
اشيانه مرغ = کابوک
الفباي تلگراف = مرس
الهه زيبايي روم = ونوس
الهه شکار در يونان = ديانا
اسمان غرنبه = رعد
ابريشم پست = لاس
اياب ذهاب = رفت و امد
اب بيني = مف
اژير = الارم
ادخ = خوب و نيکو
اماده سازي سپاه = بسيک
افت گندم = سياهک
اورشليم = قدس
اتشگيره = انبر
اصلاح عکس = رتوش
اماج = نشانه
اميدوار = مرجو
انگور بهاري = ياقوتي
النگو = ياره
ازاد = يله
انبار ته کشتي = خن
اغل = کمرا
اشکنه = کالجوش
الياژ منيزيم و الومينيوم = ماگناليوم
ابريشم کم بها = کز
ابريشم خام = کز
اهک = کلس
امتياز اخر بدمينتون = ست پوينت
از قمر هاي سياره برجيوس = لدا
انسوي = ماورا
اخرين پادشاه مادها = اژي دهاک
از اوراق بهادار = برات
اتحاديه کارگري در فرانسه = سنديکا
اتش پرست = مجوس
اشوب = بلوا
اميخته با اب = هيدرامه
از اجزا ويدئو = هد
اصطلاحي در کشتي = رو
اخرين نازي = هس
از به پاک کردنيها = شر
افاده = فيس
ايستگاه قطار = گار
اصطلاحي در شطرنج = اچمز
از اناجيل اربعه = متا
استراژدي = راهبرد
ايده ال = ارماني
از اقوام مار پرست هندوستان = ناگا
اولين زني که پا به قطب جنوب گذاشت = ايرين شيوايي
اوستا = يسنا . ويسپرد . ونديداد . يشتها . خرده اوستا
الهه عشق و ازدواج در يونان باستان = يونو
اتشدان حمام = تون
افسانه گو = سامر
اعتبار نامه سفير = استوار نامه
اغاز شب = مسا
اول جواني = عنفان
اديت = ويرايش
اپراتور = کارور
از سبک هاي نقاشي = اپ ارت
اسپکتروسکپ = طيف نما
التهاب حاد بافت مغز مغزي = انسفاليت
انبار = دپو
از اعمال حج = وقوف در عرفات
اتاق اذري = يورت
استخوان ساعد = زند
استخوان ران = ورک
اکسيدمس = زنگار
اتشفشاني در جنوب ايتاليا = وزوو
اش هفت دانه = دانکو
اشيانه مرغ = کابوک . وکر . عش
اسياب کوچک دستي = دستاس
اوازه خوان = مغني
اب مرواريد = تم
اتشدان = مجمر
افتاب گردان = ورتاج
اماده و مهيا = تيار
اخمو = دبش
اداره اگاه قديم = تامينات
اسب سياه = ادهم
اسب کوتوله = تاتو
اکسيد سرب = سرنج
انگل گال = اکاروس
اهنگر = نهامي
اش ارد = اگرا
اش انار = ناربا
اشور شناس فرانسوي = اپرت
اواز نرم = رکز
ابريشم خام = تيج
اسب اصيل = يکران
اسکنه نجاري = پرما
اباد کننده = عامر
افتاب پرست = حربا
اسب حنايي رنگ = کرند
الهه عقل و هنر يونان باستان = اتنا
انتقال روح = رسخ
اهوي مشک دار = اف
استدلال باطل = سفسطه
از صور فلکي = جوزا
ابشار = شلال
ابشش ماهي = برانشي
ازاد شده = متبري
اغوز = ماک
الياژي از مس وقلع = مفرغ
احترام نظامي = اوس
از طوايف ترک = ايرملو
از ياد بردن = انسا
اسب بالدار جاوداني در اساطير يونان باستان = پگاسوس
اجاره خانه = کرا
اسب کهر = ترغ
ايلي از ترک = ابه
اتش بس موقت = هدنه
ادميرال = امير البحر
اسب سپيد = خنگ
افسرده = دپرس
انگل خوک = تريشن
اسب زورو = تورنادو
الهه گل هاي روميان باستان = فلورا
اغاز شب = مسا
اصطلاحي در شطرنج = اچمز
ادينده = قوس قزح . رنگين کمان
ارشيو = بايگاني
ابله = کودن . دنگ . کانا
ارمان شهر = اتو پيا
اکتور = هنرپيشه مرد
انشعاب = شعبه شعبه گرديدن . پراکندگي
اواز کبوتر = هدير
ابر حامل باران = ابل
امپراطور ديوانه روم = نرون
اب اسفرزه =لعاب
الودگي = لوث
ابله = کاليو
انگبين = ظي
انگشت = بنان
اسب سرکش = توسن
ائرو متر = هوا سنج

ب

بيماري عقب ماندگي در اثر کمبود يد = کرتينيسم
بيماري لقوه = پارکينسون
برنج پست و گرده = چمپا
بخيه درشت = شلال
بيماري وبا = کلرا
بي سواد = امي
بلدرچين = وشم . سمانه . ورتيج
بد گويي کسي = سعايت
بيگناه = بري
بي باک = تهور
برج داستاني = نل
بخار دهان = ها
بازي نفس گير = زو
بافتها =
باغ افلاطون = اکادمي
برودت = سرما
بيماري نرمي استخوان = راشيتيسم
بالش و زيرسري = کوسن
باغ و بستان = ابسال
بيعانه = پيش پرداخت . پيش بها
بخشش = هبه
بافنده = جولاه
بالا پوش بلند = ردا
بار ميوه = بر
بوريا = حصير
بليغ = رسا
بزرگترين قمر زحل = تيتان
بخاري برقي = هيتر
بيماري سياه زخم = شاربن
برنج شوشتري = کات
بچه دزد معروف = ال
بيماري شاهان = نقرس
بچه ميکشد = قد
باهوش = ويرا
بردياي دروغين = گئومات
بيماري = سقامت
باشه = هيلا
بزرگترين جزيره ژاپن = هنشو
بلم = لتکا
بنيانگذار دانش استاتيک = ارشميدس
بازي تخته = نرد
بنيانگذار شيمي جديد = لاوازيه
بوي گوشت گنديده = زهم
بيماري گربه = سارس
بيماري ذات الريه = سينه پهلو
بازار ياب = ويزيتور
بيماري حساسيت = الرژي
برنج پخته = چلو
بندگي = يوغ
بريدن به عرض = قط
بازديد سپاه = سان
بخشي از ترازو = کفه
باقلوا = لوزينه
بادي که در شمال مديترانه مي وزد = ترامونتانا
برده فروش = نخاس
بزرگترين قمر سياره مشتري = کاليستو
بقچه لباس = رزمه
بيماري اب سياه = گلو کوم
بيماري بافتهاي اطراف دندان = پيوره
بيماري در اثر کمبود شديد ويتامين آ = گزروفتالمي
بيماري کور رنگي = دالتونيسم
بيماري مزمن ريوي = امفيزم
بيوسفر = زيست کره
برنج پوست نگرفته = چلتوک
بيماري ضعف اعصاب = نوراستني
بيماري ريوي = پنوموني
بلند پايه = ورجاوند
بندر نروژ در قطب شمال = تورنتهايم
بي ايمان = هرهري
بخيل و خسيس = مناع
بلوط دريايي = توتيا
باده و مي = صهبا
باران تند = وابل
باشه = هيلا
بريدن به عرض = قط
بزرگتزين قمر سياره اورانوس = کاليستو
بيابانگرد = بدوي
بيتوته کردن = مبيت
بيماري ناشي از کمبود ويتامين ب يک = بري بري
باد خنک = اياز
برانگيختن = حض
بوي خوش = نفحه
بيماري پيسي = برص
بيماي خروسک = لارنجيت
بيماري ديفتري = خناق
بيوسفر = زيست کره
بند نوشته = پاراگراف
باد گرم تابستان = بارح
بيماري لرزش اندامها = پارکينسون
برکت برنج = ري
بادام زميني = اراشيد
باران ضعيف = طل
بي ريش = امرد
بيماري توهم = پارانويا
برگ درخت = رق
باد برين = صبو
بسيار خون ريز = سفاک
بنده زر خريد = قن
بوي پشم سوخته = کز
بوي گوشت = زهم
بيماري تب نوبه = مالاريا
بيهوده = خنج
باقلاي مصري = ترمس
بت و صنم = ژون
بت و معبود = فغ
بخيه درشت = شلال
برزگران = اکره
بيماري اسهال = هرار
برج طغرل = ري
بندر عراق = فاو
بخت برگشتگي = ادبار
برگ برنده = اس
باران تند و شديد = وابل
برکت = شگون . اغر
برنج = رز       برنج فروش = رزاز
بوي پشم سوخته = کز
بادنجان = مغد . بادمجان
برادر کمبوجيه = برديا
بقچه لباس = رزمه
بسيار خوردن = لسو
بندر نروژ در قطب شمال = تورنتهايم
بي وفايي = کيسان


پ

پيامبر زمان بخت النصر = ارميا
پارچه ابريشمي = ديبا
پنبه زن = نداف
پوستين = وت
پوست جانوران =بشره
پزشک شهير ايراني دربار هارون الرشيد = ابن ماسوله
پشته = تل
پرچم = لوا . الم
پول خرد هندي = انه
پاره کردن = جر
پيروان = اتباع
پرده در = هتاک
پرنده خوش اواز = چکاوک
پاکيزه = زکي
پوشش ستوران = جل
پارک شهر = سنگلج
پارچه = قماش . بز
پاره اتش = شرر
پارچه لطيف = کرک
پوسيده = رميم
پنبه پاک نکرده = وش
پسوند شايستگي = وار
پهلوان = يل . گو . نيرم
پيمان ناقلا = ناتو
پدر تاريخ = هرودت
پدر صنعت اتومبيل = هنري فورد
پزشک فرعون = سينوهه
پرتره = تصوير صورت
پوست دباغي شده = چرم
پيشواي ديني يهود = خاخام
پدر علم اقتصاد = ادام اسميت
پشته مرتفع = کتل
پوست بزغاله = شورو
پروتئين اصلي شير = کاسئين
پشم نرم = پت
پدر صنعت سينما = لومير
پرده نازکي در چشم = مشيميه
پدر فيزيک ايران = دکتر حسابي
پرتونگاري = راديوگرافي
پل رودخانه تايمز = تاوربريج
پول خرد فرانسوي = سانتيم
پول طلاي عصر هخامنشي = دريک
پيرو و تابع = ريوا
پيمانه = کيل
پادشاه زمان اصحاب کهف = دقيانوس
پدر شعر = هومر
پرستار کودک = لله
پرنده شکاري کوچک = هيلا
پستو = کته
پل مردابي = کرپي
پتک اهنگران = چاکوچ
پسر بچه = صبي
پناهگاه = ملجا
پياده شطرنج = بيدق
پروانه هواپيما = هليس
پدر فلسفه جديد = رنه دکارت
پيله ابريشم = بادامه
پلک شکسته = اشتر
پنبه زن = نداف
پيوسته باريدن ابر = بع
پرنده شکاري = توکا
پوست بزغاله = شورو
پاکيزه = نزه
پاليزبان = ناطور
پيشينيان = سلف
پسر مازني = ريکا
پاشنه پا = بل
پيله کرم = ابشم
پدر علم اقتصاد = ادام اسميت
پشه حامل مالاريا = انوفل
پرداخت با قلم = هاشور


ت

تيرگي چشم = تم
تازيانه ها = اسواط
تخلفي مجاز در بسکتبال = فامبل
تب نوبه = مالاريا
تزوير = ريا
تخم کتان = يانه
توانگري = وسع
ترسناک = هايل
ترشح کننده = تراوا
توانايي مالي يافتن = تمکن
تخمين زدن = ورانداز
ترمز چار پا = چش
ترشرويي = اخم
تشنه = تش
تپانچه = تس
تصديق ايتاليايي = سي
تابه نان پزي = ساج
تاريخ = سالمه
تخت پادشاهي = سرير
ترش و شيرين = مز
تصديق فرانسوي = وي
تن پوش زنانه = يل
تتري = سماق
تاج مرصع = گرزن
تاخت به دشمن = تگ
تست تنفسي = اسپيرو متري
تابه نان پزي = ساج
تاج خروس = کرت . ذال
تخلص فتحعلي شاه قاجار = خاقان
تخم کتان = بزرک
تکيه گاه = عماد
تباه شدن = ردايت
ترموستات = دماپا
تنگه = بغاز
توپ پارچه = لت
تاج خورشيد = کرونا
تشنگي = نهل
تازيانه و شلاق = سوط
ترس و هراس = جبن
تشديد فيزيکي = رزنانس
تشعشع بخار = هور قليا
تمر هندي = سيا
ترازوي افتاب = اسطرلاب
تير انداز = رامي
تله = فخ
تکيه گاه خفته = بالين
تخمک = اوول
تيزي ارنج = زج
تير کشتي = صاري
تيشه بزرگ = تش
تهديد = زليفن
تير انداز = نابل
تخم ماهي = اشپيل يا اشميل
تخت پادشاهي = سرير . اورنگ
تاريکي شب = داج
تازه داماد = نوشاد
تير چشم = ناوک

ث

ثقل = وزن

ج

جام باشگاه هاي فوتبال امريکاي جنوبي = ليبرتادورس
جام سقراط = شوکران
جام جمشيد = جم
جمع امت = امم
جوش خمير = وز
جوش چرکين = دمل
جايگاه ويژه = لژ
جامه پشمين = صوف
جدال = ستيزه . مرا
جاويدان = مخلد
جوانه = تژ
جنگنده خسرو پرويز = رامتين
جاي بسيار سرد = زمهرير
جايزه ادبي امريکا = پوليتزر
جنون مردم ازاري = ساديسم
جيوه و سيماب = ابک
جوجه تيغي = جکاشه
جودوي روسي = سامبو
جوشن = وشينه
جواهر نشان کردن = ترصيع
جوشهاي ريز بدن = اير
جاي پر درخت = کن
جزام و خوره = اکله
جاي بازگشت = ماب
جا کاغذي = کازيه
جزيره = ابخست
جهنم = سقر
جزيره تبعيدگاه ناپلئون = الب

چ

چربي = په . ليپيد
چراغ دريايي = فار
چانه = زنخدان
چله کمان = زه
چرک = ريم
چلچله = ثريا
چراغ نفت سوز = لامپا
چکيدن اب = رش
چينه ديوار = داي
چاق = فربه . تپل . سمين
چشمه اي در بهشت = تسنيم
چين و شکنج = گرنج
چرخ ابريشم کشي = چل
چشمه = ينبوع
چراگاه = مرج
چرم دباغي نشده = لکا
چراغ = نبراس
چراگاه ايلات و عشاير = يرت
چاهها = ابار
چشم پزشک = کمال
چانه = زنخدان . زنخ
چوب کازران = کدينه
چين وشکنج = گرنج
چارپايان = دواب
چربي و پيه = دسم
چرت زدن = نعاس
چادر = سرادق
چماق کلفت = دگنک
چشم پزشک = کحال

ح

حرکت صورت = ميميک
حرف عطف = واو
حجاب جاجز = ديافراگم
حامله = ابستن
حزين = غمگين
حمام بخار = سونا
حرف نازي ها = اس
حرير = پرند
حواري خائن = يهودا
حالت اشمئزاز = چندش
حصير = بوريا
حنا = يرنا
حق سکوت = شانتاژ
حاجب و دربان = چاوش
حالب = شير دوش
حصار = اورا
حلزون = ليسک
حوض و خزانه حمام = ابزن

خ

خداي هندي = ويشنو . برهما
خوردني حرام = مي
خريف = پاييز
خسيس = کنس
خون = دم
خراج = ماليات . باج
خيزران = بامبو
خيمه صحرايي = کيان
خورشيد = هور . اف
خرگوش = ارنب . درما
خواب نيمروز = قيلوله
خونابه = پلاسما
خوش يمني = امد
خوشبو = شمين
خس خس برونتها = رال
خال = تيل
خانه پشت به افتاب = هبوط . نسار
خلبان کاشف ابشار انجل = جيمي انجل
خداي نور يونان باستان = اپولو
خداي خورشيد مصريان قديم = امون
خروس = ديک
خار سر ديوار = يز
خارپشت = شگر
خاک نرم = رغام
خليج = شاخابه
خوب وخوش = نلم
خوش قد و قامت = فريبرز
خويشاوندي = صهر
خاک نمناک = ثري
خوب ونيکو = هژير
خيار درشت = کمبزه
خالص = قح
خرقه درويشي = شولا
خستگي نا پذير = نستوه
خطايي در بسکتبال = پا . رانينگ
خوشه انگور نارسيده = غاش
خسيس تر = اخس
خيانت کردن = ادهان
خوشگذراني = ترف . چلچلي . خفض . رفاغ . عشرت
خار = تلو
خار سه پهلو = خسک
خط تصويري مصر باستان = هيروگليف
خفاش = يراسه
خورشت مغز گردو = فسنجان

د

دستگاه نمايش فيلم = اپارات
ديوار بلند = ترا
دفتر زندانيان = سجين
دوره دانش نجوم عهد قديم = ژئوسنتريک
ديگ مسي دهان گشاد = پاتيل
درد = رنج . الم
دمر = وارونه
دامپزشک = بيتار
دخمه = سرداب
دشمن سر سخت = لد . الد
دشنام = سب
دنبه برشته = جز
دفاع فوتبال = بک
در هم پيچيدن = لف
درون دهان = کب
درخت مسواک = اراک
درخت غار = ذافني
درخت تسبيح = يسر
دربان = قاپوچي
درخت تبريزي = سپيدار
دود = دخ
درخشان = لامع
دير نشين = راهب
دانه انگور =حب
دانه سياه = سويدا
درياچه اي در کردستان = زريوار
دايره زنگي = دف
درويش = قلندر
دانه خوشبو = هل
دهانه قنات = هرنج
دستگاه نساجي = هف
درياي عربي = يم
دعاي شبهاي جمعه = کميل
دندان پزشک = مسنن
داروهاي تسکين دهنده با منشا گياهان مخدر = نارکوتيک
داروي ضد سرطان = ارلوتينيب
دختر بچه = صبيه
درخت ابوجهل = تال
درخشندگي = لمعان
دل جويي = تفقد
دختر ژوپيتر = هلن
دود کش = تنوره
درخت بومي حاشيه خليج فارس = کهور
دورگه = اکدش
داربند = تارم
دشت قطبي = توندرا
دسته هاون = ياور
دماغ سوخته = بور
داروي ضد افسردگي = ايمي پرامين
درخت چنار = دلب
ديگ دهان گشاد = تيان
ديوار پايه بنا = جرز
دم بريده = ابتر
دياستاز = انزيم
ديبا فروش = دباج
دار اعدام = قاپوق
دشت و بيابان = بيدا
ديو سرکش = زابن
داريوش اول = دارا
درخت نشان = غارس
درون دهان = کب
دندانهاي تيز جلو = ثنايا
دوگانه پرستي = ثنويت
دويدن اسب = مهق
ديلاق و دراز = لندهور
دوستي = ود . حب . ولا
درخت صنوبر = تنب
درختي شبيه به انار = اس
دريغ و حسرت = لهف
دوات = امه
داماد = ختن
ديبا فروش = دباج
ديدني در ارتش = سان
دجاج = ماکيان
درد چشم = رمد
دريغ = افسوس . اسف
دوشاب = دبس
درخت بي ميوه = پد
دستاويز = وسيله


ذ
ذبح شتر = نحر

ر

راننده ارابه هرکلس = يولائوس
رود ارام = دن
رشته کوهي در چين = تيان شان
رويه مغز = مننژ
رمه = گله گوسفند
رهرو = سالک
ربيع = بهار
رودي در بهشهر = دالکي
روحاني زرتشتي == مغ
رنگ موي فوري = مش
رودي در يوگسلاوي = ساوا
رونده = سالک
راه رفتن کودکانه = تاتي
رنگ = لون . فام
رفيق دليله = سامسون
رگ خواب = چم
رهبر قاره افريقا = نلسون ماندلا
رسانا = هادي
رودي در روسيه = لنا
رود بزرگ = شط
روکش لباس = کاور
روده درازي = وراجي
رييس حذب = ليدر
رونق و رواج = اب
رويه = سطح . کف
رب النوع درياي مطريان قديم = اتور
رهبر قوم هون = اتيلا
راهر = دهليز . کريدور
رتبه کارمندي = اشل
رنگ خيطي = بور
رسوب ابليمو و سرکه = دردي
رهبر حذب کمونيست = روسيه
رييس جيمز باند = ام
راه اسفالته = شوسه
روسري سه گوش = لجک
ريگ نرم = يمل
رنگ = فام . لون
ريسمان = رسن . بند
رفوگر = رفا
رگ پشت گردن = ابهر
روغن فروش = دها
راننده درشکه = سورچي
رو سياه مطبخ = ديگ
رهبر قوم هون = اتيلا
رماد = خاکستر
راههاي باريک زير سردابها = گربه رو
رفتگر = کناس
روحاني زرتشتي = هاوشت
ريحان = نازبو
ريختن خون = سفک
روباه = روس
رولور = ششلول
رنگ قهوه اي روشن = ميشي
روش و طريق = نمط
رنج واندوه = ادرنگ
رودي در روسيه = لنا
رهبر فقيد هند = گاندي
رنج و محنت = لگ
رمان کوتاه = نوول
رادار زير دريايي = سونار
راه روشن = نجد
روده ها = امعا
ريگ نرم = يمل
رونق و رواج = اب
رشوه خواري = ارشا
رنگارنگ = ملون
رنگين کمان = نوشه
رخساره = سج . ديمر
ريسمان = رشا

ز

زوزه سگ = هرير
زهر هلاهل = رز
زره قديمي = برگستوان
زخم ابکشيده = ناسور
زاويه ياب = پانتومتر
زمينه = تم
زعفران = رادن
زياده گويي = ور
زره = جوشن
زائو ترسان = ال
زمان بي اغاز = ازل
زياده طلبي = از
زيانکار = ضار
زنگ = جرس . درا
زمين باير = يولاخ
زن ميشي چشم = شهلا
زيباي افسانه اي يونان باستان = نارسيس
زن تارک دنيا = راهبه
زير انداز = تشک
زبانه ترازو = ناره
زوبين = مک
زن کمر باريک = هيفا
زيرک = داهي
زنجبيل شامي = راسن
زبان انجيل = سرياني
زردي و پژمردگي = اسه
زغال سنگ نيمه مرغوب = لينيت
زبان کوچک = لهات
زر ناسره و قلب = ماخ
زلزله سنج = سيسمو گراف
زن کولي = سوزماني
زبان باز = لفاظ
زيتون تلخ = طاخک
زرد الو = مشمش
زمين دور از اب = ليا
زنبق سفيد = ايرسا
زگيل = زخ
زبان برهمنان هند = سنسکريت
زرد اب = صفرا
زن سياه چشم = حور
زبان مردم تايلند = تاي
زشت و بد = دش
زن تازه زاييده = زاج

ژ

ژنرال انگليسي ملقب به دوک اهنين = ولينگتون
ژرف انديش = خوض

س

سراينده زهره و منيژه = ايرج ميرزا
سخن نامربوط = ليچار
سرزمين دانوب =اترش
سياهرگ = وريد
سنت لوسيا = درک والکوت
سر اماس = کنايه از تکبر و غرور
سر نيزه = سترن
سيخ اهني = يوک
ساز شاکي = ني
سرحد دار = کيا
سکسکه = هکه
سوار = راکب
سنسور = حسگر الکترونيکي
ساز مولانا = دف
سنگ اسياب = اس
سبد حمل ميوه = کوار
سالک = رهرو . رونده
سرزمين سبا = يمن
سستي = رخوت
سبزي نقلي = ترب
سلول = ياخته
سنگ خارا = گرانيت
سنگين گوش = ثقل سامعه
سرما خوردگي = چاييدن
سنگ اندازي = رجم
سفره زيبا = قلم کار
سايه = نش
سخن ياوه = ور
سردي = برودت
سوسن زرد = وج
سرخ کمرنگ = ال
ستاره = تارا
سرخ کبود = عبود
سوغات استان اشرفيه = بادام زميني
سقف دهان = سق
ستيزه = جدال . مرا
سوسن کوهي = راسن
سرزمين مردان بلند = رواندا
سنگ محک = بازالت
سنگ ترازو = ورام
سخن چين = لماز
سوراخ هاي خانه زنبور = نخاريب
سياستمدار فرانسوي که به ناپلئون خيانت کرد = تاليران
سيخ کباب = بابزن
سوگواري = بشم
سين نذري = سمنو
ستوران = بهايم
سرشت = خميره
سهل انگار = اهمال
سرطان خون = لوسمي
سعادت = بهروزي
سراينده ناظر و منظور = وحشي بافقي
سرکه فروش = خلال
سياه و سفيد = ابلق
سرزمين بلند = نجد
سلول توليد مثل = گامت
سنگ دل = قاسي
سفره چرمي = اديم
سگ ماده = لاس
سم الفار = ارسنيک
سنگ و يولاخ = دبش
سوراخ سوزن = سوفار
سوي و طرف = فا
سارق و دزد = لص
سراب = ال
سر انگشتان = انامل
سرگشته شدن = حير
سنگ معدن الومينيوم = بوکسيت
سنبل الطيب = فو . والرين
ساعتي از شب = انو
سره کننده = ناقد
سنگ اتش زنه = خياب
سخت و استوار = سديد
سرد کردن = تبريد
سرزمين يعقوب پيامبر = کنعان
سست و بي حال = فاتر
سفره خانه دربار = شيلان
سفيد و روشن = غرا
سياست تبعيض نژادي = اپارتايد
سيل بزرگ = اباب
ستاره پرست = صابي
سختي = ژغار
سخن چيني = سعايت
سرمه کشيده = اکحل
سنبل رومي = ناردين
سنگ تابان = ايهم
سرو کوهي = ابهل
سرب سوخته = ابار
سرو کوهي = ارسا
سنگ اسياب = اس
سخت دل = قسي
سنبل کوهي = فو
سود وزيان = شف
سقف دهان = سق
سپيدار = پد
سفال = فخار
سياره جرات = زهره
سرگرد قديم = ياور


ش

شتر مرغ امريکايي = ناندو
صليب = چليپا . خاج
شيپور روز رستاخيز = صور اسرافيل
شايعه = هو
شهر خيالي مغرب = جابلسا
شهر ليمو ترش = شيراز
شهر طالبي = ورامين
شهر پشمک و باقالا = يزد
شيريني شاخه اي = نبات
شالوده = اس
شاه اساطيري = اديب
شش تازي = ست
شعله اتش = گر
شهر باباطاهر = دو بيتي
شبيه مار = مار فش
شبيه = مانند . مانا
شرم و حيا = ازرم
شهر نشيني = متمدن . مدينت
شامه نواز = بو
شير مايع = لبن
شاداب = ريان
شهر گدايان = سامره
شهر توت = کن
شهر مرکبات = بم
شاهانه = رويال
شاعر پريشان = قااني
شاعري ملقب به حسان العجم = خاقاني
شوهر خواهر = يزنه
شتر = ابل
شيره چغندر قند = ملاس
ششلول = رولور
شکمبه گاو = شيردان
شياد = سالوس
شاعر معاصر با پيامبر ص = کعب بن زهير
شمشير قزاق ها = شوشکه
شهر صنعتي المان = ينا
شيهه اسب = صهيل
شبگرد = نگهبان . عسس . گزمه
شاخه هاي درخت = قضبان
شاه تير سقف = بالار
شتر قوي بارکش = کوک
شمشير = قيليچ
شمشير برنده = صمصام
شک و ترديد = ريب
شمشير پولادين = روهني
شير درنده = هرثمه
شهر بي دفاع = رم
شمشير ژاپني = کتانا
شش بازاري = جين
شبنم = طل
شکوفه کردن درخت = اناره
شهر گل نرگس = بابانار
شهر هلن = ترويا
شليل = تالانک
شگرد = لم
شلغم = لفت
شمع ساز = شماع
شراره اتش = شرر . پاره اتش . سينجر . اخگر
شاعر نابيناي يونان باستان = هومر
شکستن دندان کسي = هتم
شير بيشه = اسامه

ص

صدمه = اک
صدف نشين = در
صفت سرو = سهي
صمغ گون = کتيرا
صلاح = قور
صحراي مغولستان = گبي
صمغ درخت کاج = تربانتين
صبر زرد = الوا
صحراي شيلي = اتاکاما
صداي ناله در گلو = غرن
صمغ خوشبو = کندر
صبر زرد = الوا

ض

ضد حمله = پاتک
ضربه شمشير = يلمان
ضمير فرانسوي = وو
ضروري = بايا

ط

طپانچه = تس
طاقچه قديمي = رف
طبيعت = ناتور
طراح کليساي سان پيترو شهر رم = برنيني
طايفه تيمور لنگ = برلاس
طرف چپ = ايسر
طراح نخستين عروسکهاي باربي = جک رايان
طبل بزرگ = دهل

ظ

ظرف شيشه اي بزرگ = قرابه

ع

عيب و عار = اک
عدد ماه = سي
عشيره = دودمان . ال . نزديکان . ايل
عصب = پي
عنکبوت = تارتن
علم سخن وري = ادبيات
عنوان حکومت هيتلر = ريش
عدد فوتبال = 11
عنوان محترمانه = جناب
عابد مسيحي = ترسا
عنقا = سيمرغ
علم بدون استاد = لدني
عقيم = سترون
عارف و خدا شناس = صاحب دل
عدد خيطي = سه
عيد ويتنامي ها = تت
عامل بروز سرطان سينه = الودگي هوا
عامل تب مالت = بروسلا
عطا و بخشش = نوال
عقاب سياه = دال
علف گربه = والرين
عود هندي = يلنجوج
عقب کشي در کاراته = ساگاري
عدس = نسک
عقيق معروف = يماني
علم اعداد و حساب در يونان = ارثماطيقي
علف جارو = خلنگ
عنوان نامه = سحا
علف هرزه = خو
عابد مسيحي = ترسا
عبادت کننده = نساک
عسل و شهد = شرو
عابد = کاتوزي . عبادت کننده
عامل تب مالت = بروسلا

غ

غلبه = استيلا
غاري در استان سمنان = دربند سنگسر
غاري در استان قم = غار کهک
غول برفها = يتي
غارتگر = نهب
غبار کهکشاني = سحابي
غلام = ايبک
غرور = نب
غافل = ساهي

ف

فرمانده استقلال طلبان ايتاليا = گاريبا لدي
فتوکپي خشک = ويراکس
فدراسيون قايقراني = فيسا
فرمانده قايقراني = نتاج
فرمان هنري = رل
فراموش کاري = ناسي
فربه چاق . تپل
فشفشه = جت
فرومايه = خس
فرق سر = هباک
فرزند پسر = ابن
فن = رزاقي
فرامين = اوامر
فرکانس = بسامد
فرزند شمشير = نادر
فرياد = خروش . صراخ
فلاخن = قلابسنگ . دستاسنگ
فيلسوف يوناني واضح مکتب اليسه = ارسطو
فاضل و دانشمند = فرجاد
فرمانده سامورايي ها = شوگون
فتوي دهنده = وچرگر
فرعون مصري که نخستين هرم را بنا کرد = جوسر
فيلسوف مراکشي جهان اسلام = ابن رشد
فاکتور = بيجک
فرشته اب در قديم = اناهيد
فرشته موکل بر ابها = اناهيتا
فرشته نگهبان زمين در ايران باستان = زامياد
فريب دادن = دخمسه
فرمان خان مغول = يرليغ
فرانسه قذيم = گل
فندق هندي = رته
فلاش تانک = ابشويه
فاخته = کوکو
فراري = رمو
فارماکولوژي = دارو شناسي

ق

قلعه تگزاس = الامو
قوز طاقچه = رف
قشر خارجي پوست = اپيدرم
قوم خونخوار = هون
قمر برجيش = يو
قصه هاي کوچک = متل
قلعه = اورا
قند سفيد = ابلوج
قوس قزح = نوس
قرقاول = تذرو . تورنگ
قلعه بالاي کوه = کلات
قرقوروت ترکي = زج
قاطرچي = استروان
قند چوب = سلولز
قند نيشکر = ساکارز
قورباغه = غوک . وک
قصه گوي = سامر
قلمرو فرمانروايي = تيول
قرصي خواب اور = ديازپام
قطره چشم = سرشک
قطار درون شهري = تراموا
قلاب ماهيگيري = نشبيل
قليا = زاج
قابله = ماما

ک

کشور ني شکر = کوبا
کليساي شهر ونيز = کليساي سن مارکو
کشور کانگرو ها = استراليا
کشور ماتادور ها = اسپانيا
کشور گاو بازان = اسپانيا
کشور زرد ها = چين
کاشي لعاب دار = سراميک
کفش قديمي = ارسي . ارسو
کوپال = يال
کشور چکمه = ايتاليا
کوزه = سبو
کاشف اکسيژن = انتوان لاوازيه
کبوتر صحرايي = يمام
کدو تنبل = اج
کهنه فروش = سمسار
کوزه بزرگ = هب
کشور ينگه دنيا = امريکا
کاغذ نامرغوب = وب
کارگاه جولاهي = هف
کابين عروس = مهريه
کفچه مار = کبرا
کفش = لکا
کتف = خا
کرکس = نسر . ورکاک
کشک سياه = قره قروت
کارگر کشتي = جاشو
کاتب = دبير
کم پشت = تنک
کاغذ فروش = وراق
کار بهانه گير = ني
کلام مختصر = ماجز
کرکي = درنا
کليسا = دير
کابوس کدبانو خونه = هوو
کشتي فله بر = پاناماکس
کشور اينکاها = پرو
کتاب مقدس هندوان = ودا
کشور اسيابهاي بادي = هلند
کشور يخ هاي جاودان = ايسلند
کوزه اب = اوند
کاشف ميکروب کزاز = نيکولاين
کرگدن = حريش
کشور معابد طلايي = تايلند
کمدي نويس يونان باستان = ترنتيوس
کاغذ رسم = اشتنباخ
کشور ساحل طلا = غنا
کشور سياهان = ليبريا
کلاه تمام لبه = شاپو
کاروانسرا = رباط
کاشف انگليسي سياره اورانوس = ويليام هرشل
کتاب حضرت سليمان = امثال
کوبنده مطبخ = هاون
کاشف = انگليسي گردش خون = ويليام هاروي
کره و سرشير = قيماق
کشور کودتا = گواتمالا
کشور درياچه = چاد
کلبه يخي اسکيموها = ايگلو
کف دست = هبک
کاهگل = ويم
کجاوه = عماري
کشور هزار خليج = نروژ
کشور هزار جزيره = فنلاند
کنيه گرگ = ابو جعده
کتاب داوود = مزامير
کوره زرگري = قال
کاشف بيماري سل = رابرت کخ
کربنات کلسيم = کلسيت
کشتي ژاپني = سومو
کشور فيل سفيد = سيام
کشور فيلها = ساحل عاج
کهن ترين بخش ادبياتي اوستا = يسنا
کينه و دشمني = نقار
کسوت = لباس
کاکل اسب = فش
کشور شکار = کنيا
کوتاهترين نوع شعر ژاپني = هايکو
کج و اريب = قيقاج
کلاه پوستي = پاپاخ
کبوتر ماده خاکستري = ورقا
کم خوني = فقر الدم
کمند = پالهنگ
کور شدن = انخساف
کرم کدو = تنيا
کاسه = ناوه
کشور چاي = سيلان
کينه و دشمني = نقار
کاسه سر = اهيانه
کرم ابريشم = ديوه
کفگير = اردن
کاهگل = ارزه
کابوس = باروک
کشتي ژاپني = سومو
کشيش = قس
کاج = ناجو
کشور ساحل طلا = غنا
کينه = وژ
کند زبان = الکن
کهنه پرست = امل

گ

گاو ميش تبتي = ياک
گندم نيم کوفته = بلغور
گربه عرب = هر
گلابي = امرود . شاه ميوه . مل . امربو . اربو
گل بتونه = مل
گياه = رويان
گوهر = در
گندم سوده = ارد
گدايي کردن = تکدي
گريبان = جيب . يقه
گياه فيل گوش = ارن . راسن
گله دار = جوب دار
گره روبان = رزت
گل هميشه بهار = خيري . رابو
گياه طبي = يربتون
گرفتن از هوا = بل
گدا = متکدي
گزافه گويي = لاف
گداي سمج = هادوري
گاو اهن = ايمر
گاو مقدس مصريان باستان = اپيس
گوسفند جنگلي = راک
گريه بچه شير خوار = ونگ
گل لاله = توليپ
گيره پزشکي = اکليپس
گردنبند مرواريد = سمط
گردنه = عقبه
گردنه اي در اروپا = سيمپلون
گياه خار شتر = راويز
گوسفند استراليايي = مرينوس
گاو نر = ورزا . ثور
گره فروش = ايلمک
گريزان و فراري = رمو
گل تاج ريزي = لما
گل سرخ = لکا
گوسفند ماده = ارن
گل رنگين کمان = ايرسا
گلاب = ماورد
گوشت بي استخوان = لخم
گاز جوشکاري = استيلن
گازي بي رنگ با بويي تند = امونياک
گچ = جير
گستاخ = جاسر
گنگ = ابکم
گردنه = گدوک
گل صبح شکفته در شبنم = ترگل
گياه رنگريزي = روناس
گندمگون = اسمر
گروه بزرگ = خيل
گرفتن = پکر
گراز = ساد
گفتار = واج
گور خر = فرا
گرداگرد دهان = کب
گل شب بو = هيري
گوشت زير گلو = غبغب
گناه و بزه = حرج
گلخن حمام = اتون
گاز جوشکاري = استيلن
گاو تنومند = روج
گهواره = مهد . ننو

ل

لقب امپراطور عثماني = پاشا
لقب ضحاک = مار دوش
لخت = رت
لقب هزار معبد لقب کدام کشور = تايلند
لوزالمعده = پانکراس
لقب شواليه = سر
لاف زدن = اشتلم
لگن ظرفشويي = سينک
لوستر = اويز
لباس زنان ژاپن = کيمونو
ليگ فوتبال فرانسه = لوشامپيونا
لوله = لف
لقب امريکا = اتازوني . ينگه دنيا
لقب ابن سينا = شيخ الرئيس
لپ = اکپ
لحاف = دواج
لاک پشت = باخه . کشو
لانه مورچه = مورچال
لبيک گفتن = تلبيه
لباس بلند قديمي = سرداري
لب کلفت = لفج
لکه سفيد روي پوست = برص
لباس اتاق عمل = گان
ليف خرما = پيشن
لايه زمين = جبه

م

مادر اسفنديار = کتايون
مرتفع ترين ابشار قاره اسيا = جوسوپا
مرغ ميرود = جا
معاون = اسيستان
مار پيچ و ماز = لابيرنت
معروف به شيخ صدوق = ابن بابويه
ماشين ارتشي = ريو
محل اسحه سازي = زرات خانه
مظهر سر در گمي = کلاف
مستقبل = اتي
مو طلايي = جور
ميزان الحراره = گرما سنج . دما سنج
ماهي کنسرو = ساردين
محبت رشتي = گب
معاون هيتلر = هس
مقراض = قيچي
موضوع انشا = تم
ماليات = باج . خراج
موبد زرتشتي = مغ
ماه پنجم سال سرياني = اب
مقر يوفا = ژنو
مذمت به شعر = هجو
معبر رودخانه = پل
مرزبان = کيا
ماهي = سمک
مرد خود پسند = اشم
مزاح = هزل
ملکه زنبورها = شاهنگ
ماتادور = گاوباز
ماست چکيده = لور
مژده دهنده = بشير
متناسب و شايسته = فراخور
مار بزرگ = بوا
مزه خرمالو = گس
مخفف اتش = تش
مساوي فرانسوي = پر
موي پشت لب = بروت
معشوق زيبا = دل ارام
مشک پوستي = خي
مکر و حيله = کيد
محاسبه نجومي = زيج
ملخ دريايي = اربيان
معروفترين پارک انگليسي = هايد پارک
مار سياه سفيد = ارقم
مرکز اتريش = وين
مکتب واقع گرايي = رئاليسم
مرد بي زن = ايم
موطن = سيار
محکم کردن = شد
ماندگار ترين چهره تاريخ سينما در فيلم شاهين مالت = همفري بوگارت
ميراث = ماترک
مايع نشاسته = پت
ماهيانه = راتبه . راستاد
مهيب و پليد = انر
مرغزار = راغ
مخالف سياسي = اپوزيسيون
مخترع الماني اوره مصنوعي = فردريک وهلر
مخترع ديگ بخار = وات
مرد خندان = ضاحک
مسرور = فرشاد
معادل فارسي = ايميل = رايانامه
مکان احرام حجاج ايراني = مسجد شجره
ملوان = اب نورد
مهمترين ايزد در ايين شينتو = اماتراسو
ميکروفن = صدا بر
ماهوت پاک کن = شت
مقبره زرتشتيان =ستودان
ميان تهي = جف
مرتاض = جوکي
موش = خرما = نمس
مهيب و پليد = انر
مافياي ژاپني = ياکوزا
مرغ ماهي خوار = حواصيل
مرد بسيار بخشنده = فياض
مهر سلاطين مغول = التمغا
ماکت = نمونک
موي پيشاني = طره
مالک شدن = شرا
مبلغ مذهبي = ميسيونر
مجراي فاضلاب = خا
مذهبي در ژاپن = شينتو
مرمر سياه = بازالت
مغاک = لان
مشک = خي
مجازات = عقوبت
محل نداي موسي = وادي ايمن
مرد سنگ انداز = رداس
مطلوب = اهور
ميکروب بيماري کزاز = تتانس
مورچه = نمل
ميخ اهنين = سک
ميوه خشکيده = قاق
مرجان = وسد
مرد نجيب = نبيل
ملحد و کافر = زنديق
ميان تهي = اجوف
مهيب و پليد = انر
مرغ سخنگو = مينا
ميوه ترش شده = ابگز
مهتابي = تراس
ماده نشاسته = اهار
مرد ترشرويي = بسل
موي سست = نن
مرد ترشرويي = بسل

ن

نوعي حلوا = کو
نقش نگار انداختن در پارچه = سوزن کاري
نوعي يقه = ارو
نام قديم سيستان = نيم روز
نفت سياه = مازوت
ني هندي و بامبو = خيزران
نوعي چرم = جير
نام ديگر مشتري = زاوش
ناز = کرشمه . ادا . غمزه
نام دختر کوروش = اتوسا
نام مادر کوروش = ماندانا
نفس چاق = هن
نفس خسته = هن
نمودار سازماني = چارت
نکوهش = ذم
حمله در بسکتبال = وي
نقيض پر = تهي
نوعي کبک = دري
نيزه کوچک = دلام
ني ميان تهي = نال
نان مانده = بيات
نخود و لوبيا = بنشن
نوعي روش دوخت دامن زنان = ساسون
نرده چوبي = تارمي
نوعي مار = بوا . انا
نقاب = ياشماق
نخستين جراح پيوند قلب = بارنارد
نيم تنه زنانه = بل
نوعي سگ شکاري = يوزک
نوعي تخم مرغ = رسمي
نوبت بازي = داو
نتيجه کار = عملکرد
ناتوان = غامي . ضعيف
نام زن بخت النصر = سميراميس
نام قديم شهر بجنورد = بيژنگرد
نام قديم قندهار = نادر اباد
نزديکي = تدني
نوعي خرما = هيرون
نام چنگيز خان = تموچين
نام قديم شهر ري = راگس
نام قديم کرمان = گواشير
نزول = هبوط
نام قديم اصفهان = سپاهان
نام قديم ايرانشهر = بمپور
نام قديم شهر ساوه = ساوک
نام مستعار دهخدا = دخو
نخستين زن فضانورد جهان = ترشکووا
نسيم شب = اياز
نايژه = برنش
ني نواختن = زمر
نارگيل = رانج
نام اصلي تيمور = دمور
نام اصلي ميرزا کوچک خان = يونس
نام ديگر بيماري گواتر = غمباد
نام قديم تنکابن = شهسوار
نژادي در شرق اروپا = اسلاو
نقشه کش = کارتو گرافي
نگهبان چماق دار = يساول
نگهبان = ناطور
نوعي پارچه لطيف = کرپ
نوعي سنبل الطيب = فو
نويسنده = محرر
نيشتر = ادر
نخود و لوبيا = بنشن
نقاب زنان = برقع
نيش عقرب = ابره
نيلوفر هندي = فل
نقصان = افت
نا پدري = راب
نرگس شکفته = هوزان
نفع و سود = ربح
نيم تنه نظامي = فرنج
نا سپاس = کنود
نگهبان قلعه = کوتوال
نيشتر = ادر
نوعي بيماري پوستي = عر
نظم دادن = نسق
نخستين پامبري که بر عجم نازل شد = اباديان    نام کتاب او دستاير
نمد زيرين اسب = ادرم
نزديک تر = ادنا
نخستين فضانورد جهان = گاگارين
نکوهنده = لايم

و

وزير انوشيروان ساساني = بزرگمهر
وسيله نقليه دريا و خشکي = هاور کرافت
ورق کاغذ = لت
وانگر = شاعر . افسانه گو
وديعه = امانت
ويل = چاه جهنم
ورم = اماس
واکس رشتي = ماز
واسطه = دلال
واجب = وايا
وسني = هوو
واحد شمارش احشام = راس
ورتيج = بلدرچين
واحد سطح = ار
وردنه = نورد
واحد پول عهد ساسانيان = درم
وسيله کنده کاري = اسکنه
واحد وزن روسيه = پوت
ويار = ارزوانه

ه

هوا سنج = بارومتر
هميان زر = بدره
همدم = همنشين . نديم . قرين
هف = دستگاه نساجي
هالوژن مايع = برم
همنشين = برهمن = راي
همسايه = جار
هديه عروسي = رو نما
همزه دار = مهموز
هفته نامه باشگاه آ اس رم = لاروما
هنوز فرنگي = يت
هواپيماي بي موتور = گلايدر
هويدا و اشکار = وغست
همسر هيتلر = اوا براون
همسر ناپلئون = ژوزفين
همسر ملعون ابولهب = ام جميل
هل = لاچي
هوا سنج = بارو متر
هامون = قاع . دشت
هاون = مهراس
هرس کردن درختان = ازغ
هويدا و اشکار = وغست
هرزه و ولگرد = دله
همزن = ميکسر

ي

ياوه = بي هوده . عبث
يونجه عرب = قت
ياقوت = ياکند
يخچال طبيععي = توچال
يخرفت = مورن
يوغ = لباد . بندگي
يکديگر را خواندن = تداعي
ياران = حفده

بخش نظرات اين مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

هدايت به بالاي صفحه