تغییر اشاره گر ابزارهای فتوشاپ در Preference

این پنجره دو قسمت اصلی دارد که شامل Painting Cursors و Other Cursors است. در قسمت اول که در سمت چپ قرار دارد، نحوه‌ی نمایش اشاره‌گر برای ابزار نقاشی را تعیین می‌کند، ولی در قسمت دوم در سمت راست، شما قادرید تنظیمات دیگر اشاره‌گرهای ابزارهای فتوشاپ را تنظیم کنید.

گزینه‌های Painitng Cursors ابزارهای زیر را کنترل می‌کند:

 • Eraser
 • Pencil
 • Paintbrush
 • Healing Brush
 • Rubber Stamp
 • Pattern Stamp
 • Quick Selection
 • Smudge
 • Blur
 • Sharpen
 • Dodge
 • Burn
 • Sponge tools

و گزینه‌های Other Cursors ابزارهای زیر را کنترل می‌کند:

 • Marquee
 • Lasso
 • Polygonal Lasso
 • Magic Wand
 • Crop
 • Slice
 • Patch
 • Eyedropper
 • Pen
 • Gradient
 • Line
 • Paint Bucket
 • Magnetic Lasso
 • Magnetic Pen
 • Freeform Pen
 • Measure
 • Color Sampler tools

حال با هم گزینه‌های قسمت سمت چپ که مربوط به اشاره‌گر ابزارهای نقاشی می‌شود را بررسی می‌کنیم:

 • Standard : اشاره‌گر موس را دقیقاً همانند نماد خود ابزار نشان می‌دهد.
 • Precise : اشاره‌گر موس را به شکل یک علامت به علاوه (+) که یک نقطه درون آن جای گرفته است نشان می‌دهد.
 • Normal Brush tip : اشاره‌گر به شکل یک دایره تبدیل می‌شود که تقریباً 50% حیطه‌ی کاری ابزار را در بر می‌گیرد.
 • Full size Brush tip : اشاره‌گر به صورت دایره‌ای که تمام حیطه‌ی کاری ابزار را شامل می‌شود، یعنی دایره‌ای که از مورد Normal آن بزرگ‌تر است.
 • Show Crosshair In Brush Tip : اگر این گزینه را هم انتخاب کنید، یک علامت به علاوه‌ی کوچک (+) در داخل اشاره‌گر شما به وجود می‌آید. که فقط در مورد دو گزینه آخری کار می‌کند.

در بخش Other Cursors (سمت راست) هم شما دو گزینه را می‌بیند که دقیقاً مانند دو گزینه قسمت سمت چپ برای دیگر ابزارها عمل می‌کند. هر کدام را که انتخاب کنید، پیش نمایش آن در قسمت پیش نمایش نشان داده می‌شود