آموزش انگلیسی

100 فعل پرکاربرد انگلیسی
تعداد بازديد : 387

100 فعل پرکاربرد انگلیسی

 

آموزش صد فعل پر کاربرد انگلیسی

يادگيري اين افعال مي تواند جزو اولين قدم هاي شما محسوب شود. بقیه در ادامه مطلب....

آموزش گرامر درس پنجم از انگلیسی سال دوم دبیرستان
تعداد بازديد : 333

 

در این فیلم اموزشی گرامر درس ۵ (حرف تعریف the )-قسمت ۱ از انگلیسی دوم دبیرستان را می بینید.

درس پنجم - The little old man who could not read

دانلود در ادامه مطلب

بقیه در ادامه

هدايت به بالاي صفحه