ارتباط هوش نوزاد با مادر

افزایش هوش کودکان
تعداد بازديد : 369

افزایش هوش کودکان
سایت های ناز : رشد هوش کودک ناشی از تجربه و تمرینی است که مغز دریافت می کند.
 
رشد هوش کودک ناشی از تجربه و تمرینی است که مغز دریافت می کند. دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن و بو کردن اتصالات سلول های مغز را تحریک کرده (به نام سیناپس) و بیش از تریلیون عدد تولید می کند. هرچه این اتصالات پیچیده تر شوند، فرزند شما باهوش تر خواهد بود. هنگامی که شما از همان ابتدا برای فرزند خود انگیزش و تجارب زیادی را فراهم می کنید، می توانید رشد هوش او را تسریع کنید......

هدايت به بالاي صفحه