انواع انگل در بدن

درمان های ساده و عملی انگل های گوارشی
تعداد بازديد : 367

سایت " هــــای نــــاز " : آنچه که در این مقاله به آن می پردازیم «انگل های گوارشی» از دیدگاه طبّ قدیم هستند؛ در واقع منظور ما از انگل، کرم های گوارشی قابل مشاهده(مثل کرم کدو، آسکاریس، کرمک و ...) بوده سایر بیماری های انگلی دستگاه گوارش که ناشی از عوامل میکروسکوپی هستند(مثل ژیاردیا، آمیب، شیگلا و ...) موضوع بحث ما نیستند. در طبّ قدیم، معمولاً مشکلات ناشی از انگل های میکروسکوپی در حیطه درمان انواع اسهال ها و مانند آن مورد بحث قرار می گیرند.

 انگل گوارشی

چرا این روزها مردم بیشتر دچار بیماری های انگلی می شوند؟

بقیه در ادامه

هدايت به بالاي صفحه