داستانهای آموزنده بهلول

داستان گردو و دعای بهلول
تعداد بازديد : 442

داستان گردوی بهلول

داستان گردوی بهلول

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت: «بشکن و بخور و برای من دعا کن.

بهلول گردوها را شکست و خورد ولی دعایی نکرد. آن مرد گفت:

بقیه در ادامه

هدايت به بالاي صفحه