شرایط بیمه بیکاری

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
تعداد بازديد : 393

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

وب سایت های ناز: بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

  • مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند
  • تبعه کشورهای خارجی نباشند
بقیه در ادامه مطلب...

هدايت به بالاي صفحه