غزل مذهبی

غزلی زیبا برای ضامن آهو
تعداد بازديد : 415

🌹🌹🌹🌹غزلی پیشکش امام مهربان حضرت رضا جان🌹🌹🌹🌹

غزلی برای امام رضا

ضامن هر که شوی نسل به نسل آزاد است
این جهان یکسره جلاد و لبت صیاد است

بقیه در ادامه

هدايت به بالاي صفحه